Ju-Jitsu  Kobudo  Samuraje  Postacie  Download  Linki  Galeria  Inne 

""

Historia   |   Kodeks   |   Wymogi   |   Organizajce   |   Ewolujca Ju-Jitsu

Kodeks etyczny Ju-Jitsu

1. Wiernie kultywować tradycję i sztukę staro japońską walki Ju-Jitsu.

2. Nieustannie dążyć do pełnego i prawdziwego opanowania sztuki Ju-Jitsu tak, aby ciało, umysł,     charakter i zdolności stawały się coraz doskonalsze.

3. Zachować wierność szlachetnym ideom, etyce i dyscyplinie sztuki Jiu-Jitsu będąc wolnym od wszelkich nałogów - dążyć do poznania prawdziwego sensu obranej drogi, "DO" - do Ju-Jitsu.

4. Okazywać szacunek lojalność, posłuszeństwo, i wdzięczność wobec swojego nauczyciela (mistrza), nie podrywając nigdy jego autorytetu.

5. Szanowanie starszych jiujitsuka i być pomocnym oraz łagodnym wobec początkujących, młodszych i słabszych adeptów tej sztuki walki.

6. Zawsze być uprzejmym, serdecznym, uczciwym wobec wszystkich ludzi, wyzbywając się gwałtowności, agresji i arogancji.

7. Nie czynić niczego co mogło by przynieść ujmę dla kultywowanej sztuki walki, swego mistrza i organizacji Ju-Jitsu.

8. Nie nauczać samemu (we własnym zakresie) kogokolwiek sztuki Ju-Jitsu bez zgody swego mistrza - nauczyciela lub rady instruktorów.

9. Nie demonstrować technik Ju-Jitsu (poza DOJO) w miejscach publicznych osobom postronnym ( z wyjątkiem specjalnie organizowanych pokazów) oraz unikać jakichkolwiek wyzwań do walki.

10. Ze wszechmiar unikać walki i nie rozpoczynać jej samemu, chyba że zmusi do tego konieczność. Dewizą każdego adepta Ju-Jitsu powinno być to że, "każda walka ominięta jest walką zwycięską".

11. Poznane techniki Ju-Jitsu wykorzystywać tylko (wyłącznie) w obronie koniecznej tj. w razie bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia, w celu odparcia napastnika, a także w razie potrzeby udzielenia pomocy osobie napadniętej, znajdującej się w niebezpieczeństwie.

12. Kierując się względami humanitaryzmu - jiujitsuka stosując samoobronę konieczną powinien dążyć do poskromienia napastnika w sposób możliwie łagodny, unikając technik obronnych lub kontratakujących, które mogłyby spowodować uszkodzenia jego ciała, chyba że zagraża on wyraźnie naszemu zdrowiu lub życiu. Każda stosowana samoobrona musi być współmierna do stopnia zagrożenia.

13. Zgodnie ze szlachetnymi zasadami samoobrony Ju-Jitsu jiujitsuka powinien udzielić pomocy nawet agresywnemu napastnikowi, wobec którego zastosował obronę konieczną, powodując uszkodzenia ciała.

 

Linki  |  Zobacz Księgę Gości  |  Dodaj wpis do Księgi  |  Mapa strony
 
Copyright 2003 Jacek Obolewicz